AMPA ROSELLA
  AMPA ROSELLA   

L´AMPA és l’entitat sense ànim de lucre que agrupa a les famílies dels alumnes de l’escola i que, voluntàriament han decidit formar-ne part. Està associada a la FaPaC (Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya).

 

Òrgans de gestió

 

Assemblea general

 

És l’òrgan sobirà de govern de l’AMPA. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea, incloent-hi els absents. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, i amb caràcter extraordinari quan es consideri convenient, mitjançant escrit a la Junta. Té dret a assistir-hi el pare, mare o tutor de qualsevol alumne del centre.

 

Junta directiva

 

És l'òrgan que regeix, administra i representa l'Associació. La Junta s’organitza en comissions per abordar les diferents àrees. Es reuneix periòdicament per tractar temes relacionats amb l'entorn escolar dels alumnes. Està formada pels membres elegits en Assemblea General a cada curs, i que actualment és la següent:

 

Presidenta:                   Txell Farré

Vicepresidenta:             Anna Pérez

Tresorer:                       Natàlia Cerdà

Secretaria:                    Gemma Espelt

Vocals:                          

                                     Toni Carrasco                                     

                                     Esther Quijada

                                     Susana López

                                     Isabel Lora

                                     Saray Álvarez

                                     Bea Díaz

                                     Vanessa Ferrer

                                     Angel Gonzalez

                                     Ferran Morros    

 

Quines són les nostres funcions?

 

Els estatuts de l’AMPA recullen, entre d’altres, els objectius que com a associació assumim:

 • Donar suport i assistència a les famílies, als professors, als alumnes i als òrgans de govern del centre en tot allò que fa referència a l’educació dels fills.
 • Participar en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar.
 • Ser l'interlocutor que tenen els mestres i la Direcció del Centre per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
 • Promoure les activitats de formació de pares i tutors, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
 • I en general, afavorir la participació organitzada de les famílies dels alumnes en la gestió i control del centre.

Com col·laborar?

 

Només cal tenir un fill/a inscrit a l’escola i pagar la quota anual de 36€ al’inici del curs escolar. Aquesta quota és per família, independentment del nombre de fills inscrits. Actualment, al voltant del 90% de les famílies del centre són sòcies de l’AMPA.

 

Quins avantatges suposa ser soci?

 

 • Descomptes en la compra dels llibres de text.
 • Descomptes en la compra de l’uniforme esportiu de l’escola (ús no obligatori).
 • Dret d’inscripció dels alumnes en les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.
 • Dret d’assistència i participació a les assemblees de l’AMPA.
 • Dret d’elegir i ser elegit membre de la Junta de l’AMPA.
 • Cobertura d’assegurança de responsabilitat civil en els espais de realització de les activitats extraescolars.

 

Com col·laborem econòmicament amb l’escola?

 

Amb l’objectiu de contribuir a incrementar la qualitat de l’entorn educatiu dels nostres fills, i en estreta col·laboració amb la Direcció de l’escola, dediquem part del pressupost anual de l’AMPA a millorar les instal·lacions, facilitar recursos i augmentar els mitjans educatius disponibles. Així, les quotes de les famílies sòcies de l’AMPA generen un benefici a l’escola, que repercuteix directament a favor dels alumnes. Us demanem per això, la vostra contribució per construir una escola millor per a tots.-Incripció AMPA 20162017.pdf
Documento Adobe Acrobat [38.0 KB]
Estatuts AMPA Escola Rosella Viladecavalls
ESTATUTS.pdf
Documento Adobe Acrobat [43.4 KB]