DELEGATS I DELEGADES

Concepte i funcions:

 

- Els delegats/des de classe són un pare, mare o tutor, escollit/da democràticament i voluntàriament, per les famílies dels alumnes que pertanyen en una classe.

 

- Aquesta designació es fa a l’inici del curs escolar, o durant el curs, en cas que hi hagi una baixa.

 

- Aquesta figura està concebuda principalment per exercir d’element transmissor d’informació i comunicació entre les famílies que representa i la resta de membres de la comunitat educativa, així com d’exercir un paper clau a l’hora d’apropar-se a les famílies de forma ràpida, espontània i propera per als seus interessos i necessitats i, tanmateix com a dinamitzador i catalitzador de la participació i implicació de les mateixes als objectius comuns.

 

- El delegat/ada de classe exercirà de portaveu de les famílies a qui representa davant de la comunitat educativa (escola, AMPA, alumnat, famílies, etc.), independentment de la capacitat individual i personal que llògicament té cadascú de participar-hi activament amb d’altres formes i mitjans.

 

Les seves funcions principals són:

 

- TRANSIMISSIÓ i COMUNICACIÓ: potenciar l’apropament de la informació generada dins la comunitat educativa, facilitada pel vincle de formar part del grup o classe i conèixer els alumnes, pares i mares, tutors i les famílies. Comunicant especialment les propostes, iniciatives i afers que des de la junta de l’AMPA es decideixin dur a terme en el pla del curs (pe: consultes, festes, sortides, etc.)

 

- CAPTAR INFORMACIÓ: copsar les necessitats i interessos dels pares i mares i els alumnes, essent un facilitador dels intercanvis d’opinions, consultes, dubtes, inquietuds, etc.

 

- CONSCIENCIACIÓ i MOTIVACIÓ: contribuir a crear un clima fluid , positiu, dialogant, actiu, participatiu i d’implicació entre els pares i mares que representa i com a membres de la comunitat educativa, per tal de facilitar la comunicació i participació entre ells, l’escola i l’AMPA.

 

- DINAMITZACIÓ dels pares i mares: fer que sorgeixen iniciatives espontànies de proposta d’activitats, idees, debats, fòrums, participació en festes, reivindicacions, problemàtiques educatives, conferències, formació, etc. dirigides a millorar i enfortir el paper educatiu de tots els seus membres.Delegats: Concepte i funcions.
FUNCIONS DELS DELEGATS DE CLASSE.pdf
Documento Adobe Acrobat [94.8 KB]

Fer-se socis de l'AMPA Rosella           (feu click a sota)

Calendari curs escolar 2019 2020
Calendari Curs Escolar 2019 2020.jpeg
Imagen JPG [2.1 MB]
Avís Legal.pdf
Documento Adobe Acrobat [47.5 KB]